numery archiwalne

EC News

EC NEWS jest kwartalnikiem grupy ukazującym się od czerwca 2003 roku.

Przeczytaj aktualny numer: Numer 46

 

Biuro Zarządzania Projektami

01.06.2015

Biuro Zarządzania Projektami sp. z o.o.

 

Misją naszej firmy jest zapewnienie Klientom zewnętrznego źródła finansowania ich projektów,  
a także realizacja przedsięwzięć w sposób kompleksowy, z zachowaniem najwyższych standardów jakości oraz w zaplanowanym budżecie. Oferujemy wsparcie na każdym etapie realizacji projektu, od etapu koncepcyjnego, poprzez wskazanie najlepszego źródła finansowania i opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, aż do końcowego rozliczenia i monitoringu wskaźników w okresie trwałości projektu.

Nasi pracownicy doradzają jednostkom naukowym, przedsiębiorstwom oraz podmiotom publicznym (w tym również JST)w zdobywaniu środków unijnych oraz krajowych funduszy pomocowych. Działając na zasadzie outsourcingu przygotowujemy dla naszych Klientów wszystkie dokumenty konieczne przy występowaniu o środki unijne oraz nadzorujemy cały proces rozliczania projektów, aż do ostatecznej wypłaty ostatniej transzy dotacji. Zatrudniamy doświadczonych specjalistów posiadających międzynarodowe certyfikaty w zakresie zarządzania projektami: International Project Management Association (IPMA) oraz PRINCE2 Foundation. Ponadto blisko współpracujemy
z naukowcami co pozwala nam realizować nawet najtrudniejsze projekty z wielu dziedzin.

Oferujemy naszą pomoc w uzyskaniu dofinansowania w ramach następujących programów unijnych i krajowych:

  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa
  • Regionalne Programy Operacyjne dla każdego z 16 województw
  • Konkursy organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Konkursy w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Istotnym elementem naszej oferty jest rzetelne i profesjonalne przygotowywanie dokumentacji projektowej. Dysponujemy zespołem doświadczonych specjalistów, którzy specjalizują się w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej: wniosków, biznes planów, studiów wykonalności, analiz opłacalności inwestycji wraz z wszelkimi niezbędnymi załącznikami. Gwarantujemy fachowe i szybkie wykonanie dokumentacji zgodnej ze wszystkimi standardami i procedurami wymaganymi przez Unię Europejską i instytucje wdrażające poszczególne programy.

W celu uzyskania szczegółowej oferty współpracy oraz analizy możliwości uzyskania dofinansowania zachęcamy do kontaktu.

Biuro Zarządzania Projektami sp. z o. o.
ul. Lublańska 34
31 – 476 Kraków
 Tel: 12 627 77 59

biuro@ec-bzp.pl

www.ec-bzp.pl

 

Wróć